Παιδιά με ειδικές ανάγκες

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες όπως το λέει και η λέξη, έχουν ιδιαίτερες ανάγκες σε όλους τους τομείς της ζωής τους . Ιδιαίτερα πολύπλοκη είναι η ιατρική τους φροντίδα και εφόσον τα δόντια αποτελούν κομμάτι αυτής, οι εξειδικευμένες γνώσεις είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των οδοντιατρικών τους αναγκών.

Λόγω των πολλών ιδιαιτεροτήτων, αλλά και δυσκολιών τόσο στη συνεργασία όσο και στη συμπεριφορά που παρουσιάζουν τα παιδιά αυτά, θεωρούνται ως άτομα ψηλού κινδύνου για ανάπτυξη τερηδόνας και ουλίτιδας.

Ως εκ τούτου η πρόληψη των νόσων του στόματος είναι υψίστης σημασίας . Είναι γι΄αυτό το λόγο που ανάμεσα στα καθήκοντα των οδοντιάτρων που εξειδικεύονται στα παιδιά, μεγάλο μερίδιο κατέχουν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες ανεξαρτήτου ηλικίας.

Είναι αναπόσπαστο μέρος των σπουδών τους και στη συνέχεια της εξάσκησης του επαγγέλματος τους η ενασχόληση με τα παιδιά αυτά.

Εκτός από τις εξειδικευμένες γνώσεις που διαθέτουν γύρω από την ιατρική κατάσταση αλλά και την συμπεριφορά των παιδιών αυτών, στον εξοπλισμό του ιατρείου τους διαθέτουν ειδικά βοηθήματα ώστε να μπορούν να κάνουν εφικτή τη θεραπεία των παιδιών στο οδοντιατρείο.

Εάν αυτό δεν γίνει εφικτό τότε η γενική αναισθησία αποτελεί μια εναλλακτική και πολύ διεξοδική λύση ιδιαίτερα εάν οι οδοντιατρικές ανάγκες του παιδιού είναι αυξημένες.

Για λεπτομερή ενημέρωση για την οδοντιατρική φροντίδα ατόμων με αναπηρίες ανά πάθηση θα βρείτε στα πιο κάτω άρθρα.

Wheelchair Transfer A Health Care Provider's Guide

Practical Oral Care for People With Cerebral Palsy

Practical Oral Care for People With Intellectual Disability

Individuals with Intellectual Disability

The Good Teeth Guide for Parents and Carers of Children with Extra Needs

My visit to the Dentist

Practical Oral Care for People With Developmental Disabilities

Dental Care Every Day

Children with Anxiety and Depression

Children with Epilepsy

Children with Congenital Cardiac Disorders

Children with Autism Spectrum Disorder

Children with Autism Spectrum Disorder

Οι Χορηγοί μας