Σημαντικά παιδικά δόντια

Γιατι τα νεογιλά δόντια είναι σημαντικά

  • Μάσηση
  • Αισθητική
  • Ομιλία
  • Σωστή ανάπτυξη στοματογναθικού συστήματος
  • Διατήρηση χώρου και καθοδήγηση ανατολής μόνιμων δοντιών

Εάν αυτά χαθούν πρόωρα τότε μπορεί τα αντίστοιχα μόνιμα να αλλάξουν πορεία ανατολής και να ανατείλουν είτε έκτοπα, είτε στραβά, είτε συνωστισμένα και να χρειαστούν κάποιας μορφής ορθοδοντική θεραπεία για την διόρθωση τους.

Εάν τώρα, ένα νεογιλό (παιδικό) δόντι χαθεί πρόωρα, τότε θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να μετακινηθούν τα παρακείμενα δόντια προς το κενό που δημιουργείται και να ελαττωθεί ο χώρος που προορίζεται για το επόμενο μόνιμο διάδοχο δόντι.

Αυτό συμβαίνει κυρίως με τα πίσω νεογιλά δόντια τους μασητήρες δηλαδή. Έτσι εάν χαθεί πρόωρα ένας μασητήρας στο μικρό παιδί συνήθως χρειάζεται να τοποθετηθεί ένα σιδεράκι διατήρησης χώρου το οποίο όπως λέει και η λέξη διατηρεί τον χώρο ακέραιο μέχρι την ανατολή του μονίμου διάδοχου δοντιού.

Οι Χορηγοί μας