Αρχική Εξέταση

Η πρώτη επίσκεψη είναι και η πιο σημαδιακή σε ότι αφορά την εμπειρία που θα αποκομίσει το παιδί σας στο περιβάλλον του οδοντιατρείου.

Επομένως, (με εξαίρεση τα επείγοντα περιστατικά) η πρώτη επίσκεψη στοχεύει στην εξοικείωση και στη ψυχολογική υποστήριξη του παιδιού σας στο περιβάλλον του οδοντιατρείου με την χρήση των διαφόρων τεχνικών που προαναφέραμε στο κεφάλαιο της φοβίας και ορισμένων ήπιων διαδικασιών ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού ως εξής:

  • Εξέταση και διάγνωση.
  • Οδηγίες στοματικής υγιεινής και συμβουλές γύρω από διατροφικές συνήθειες.
  • Ακτινολογική εξέταση (αν χρειάζεται).
  • Φθορίωση (εάν χρειάζεται).
  • Συζήτηση με τους γονείς γύρω από τη διάγνωση και θεραπεία και επιλογή της κατάλληλης μεθόδου αντιμετώπισης της συμπεριφοράς του παιδιού.
child with dentist

Ακολουθούμε τις πιο πάνω διαδικασίες με στόχο την ακριβή διάγνωση που μας βοηθάει:

  • Να γνωρίσουμε τη ψυχολογία, το χαρακτήρα και τις αντιδράσεις του παιδιού και να μπορέσουμε έτσι να το χειριστούμε κατά την επόμενη επίσκεψή του, όταν θα αρχίσει πλέον η θεραπεία.
  • Να κατατάξουμε το παιδί στην ανάλογη κατηγορία κινδύνου για ανάπτυξη τερηδόνας.
  • Να εφαρμόσουμε το σωστό πρόγραμμα προληπτικής θεραπείας και οδοντιατρικής φροντίδας.
  • Να αξιολογήσουμε το παιδί από ορθοδοντική σκοπιά.

Οι Χορηγοί μας