Επικοινωνία

Πρόεδρος

Νίκη Κόκκινου

Τηλ: 25582144

Γραμματέας

Μαρία Σπυρίδωνος Λοιζίδου

Τηλ: 22757510

PO Box 25090

1306 Λευκωσία

cspd.eu@cytanet.com.cy

Οι Χορηγοί μας